Aktualności

Komory klimatyczne, zastosowanie w gospodarce

Ideą powstania komór klimatycznych była potrzeba swobodnego odtworzenia i utrzymania warunków atmosferycznych, jakim zwykle poddawane są wszelkie struktury organiczne i nieorganiczne. Istotą tych badań jest oddanie do dyspozycji konsumentów produktów, opakowań, powłok ochronnych lub urządzeń wytrzymałych na warunki zewnętrzne (wahania temperatury, wilgotność, stopień emisji promieniowania świetlnego, zapylenia).

Komory klimatyczne, znaczenie dla gospodarki

Wszystko, z czym styka się konsument, podlega określonym uwarunkowaniom atmosferycznym. Szeroko rozumiane zmiany klimatyczne mogą w krótkim czasie prowadzić do utraty właściwości technicznych, chemicznych bądź spożywczych produktów, powodując szkody gospodarcze bądź zdrowotne danej grupy konsumenckiej.

W ten sam sposób należy rozumieć np. bezpieczeństwo użytkowania czy to w procesach architektonicznych, czy też przemysłowych.

W celu zbadania odporności konkretnych segmentów produktów poddaje się je określonym warunkom klimatycznym występującym w środowisku.

Komory klimatyczne, zastosowanie:

  • Testy stabilności leków – dzięki nim możliwe jest określenie terminu trwałości leków przed dopuszczeniem ich do obrotu.

  • Testy stabilności produktów kosmetycznych – pozwalają określić termin trwałości preparatów i zdefiniować zalecenia dotyczące sposobu ich przechowywania.

  • Testy w przemyśle spożywczym – umożliwiają określenie terminu przydatności danych produktów spożywczych, a także badają wpływ światła na ich właściwości.

  • Testy stabilności w przemyśle opakowań – dzięki badaniom jakości i właściwości papieru producenci mogą dobrać materiał na opakowanie.

  • Testy odpornościowe w przemyśle motoryzacyjnym, zbrojeniowym i lotniczym.

I wiele innych.

Komory klimatyczne, rodzaje

Warunki atmosferyczne, jakie można stworzyć w komorach klimatycznych, uzależnione są od specyfiki badanych materiałów, potrzeb przedsiębiorstwa i gabarytów wyrobów bądź organizmów poddawanych testom.

Pojemność komór mieści się w zakresie od kilkudziesięciu litrów do nawet setek metrów sześciennych.

W tym samym kontekście należy rozpatrywać zakresy możliwej do uzyskania temperatury i wilgotności. Przeważnie jest to od −75, −40, −20 do +180 do 220°C.

Powyższe rozbieżności dają asumpt do stwierdzenia, iż zróżnicowanie testów środowiskowych nakłada na producentów wymóg tworzenia wielu odmian komór klimatycznych zdolnych zaspokoić stale rosnące potrzeby odbiorców.

Między innymi są to:

  • Komory próżniowe;

  • Komory klimatyczne do testów baterii wyposażone w system gaśniczy;

  • Komory klimatyczne współpracujące z systemami wibracyjnymi.

Dbałość o precyzję badań i poprawność wyników sprawia, iż najwyższe parametry jakościowe wszystkich elementów komory powinny być warunkiem sine qua non wyboru odpowiedniej komory klimatycznej w danym przedsiębiorstwie lub laboratorium.