Zdrowie Życie codzienne

Niedostosowanie społeczne

Uważasz, że niektóre osoby są niedostosowane do życia w społeczeństwie? Każda osoba ma prawo do własnej oceny, ale tak się zdarza. Można też powiedzieć, że sprawa jest poważna (jeśli rzecz jasna rzeczywiście występuje).

Co wiemy na ten temat?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że mowa o jednostce, która w sposób trwały nie spełnia norm współżycia społecznego. Ktoś może też zadać sobie pytanie, z czego wynika stan niedostosowania społecznego?

Jak się można domyślić, stan niedostosowania społecznego wynika z różnych sytuacji. Za przykład może posłużyć choćby naśladownictwo negatywnych norm wyniesionych ze środowiska rodzinnego (czy też po prostu niewłaściwa atmosfera). Życie rodzinne ma na nas ogromny wpływ. Warto też zaznaczyć, że kłopot może wynikać z uczenia się niewłaściwych reakcji i utrwalania ich przez zły system wzmocnień – to oczywiście nawiązanie do kar i nagród. Dobrze także zaznaczyć, że niedostosowanie społeczne może przekładać się na minimalizację frustracji. Niewykluczone, że brzmi to zaskakująco, ale tak właśnie jest – chodzi o niespełnienie oczekiwań społecznych i przypisaną rolę społeczną.

Kto jest niedostosowany społecznie?

Pamiętajmy też o rozpoznaniu osoby niedostosowanej społecznie. Mówiąc najprostszym językiem, zawsze można zobaczyć jakieś objawy.

Rozpoznanie osoby niedostosowanej społecznie to coś, co można odbierać na różne sposoby – przejawów niedostosowania społecznego jest naprawdę wiele, ale nietrudno wyciągnąć mylne wnioski. Świetnym przykładem jest choćby lenistwo szkolne. Lenistwo to temat dość dobrze znany, ale regularne lenistwo nie jest tym samym, co jednorazowa sytuacja. Gdyby kogoś interesowały inne przykłady, warto pomyśleć o lękliwości, notorycznych kłamstwach czy kradzieżach.

Wypada również pamiętać o tym, że możemy zetknąć się z różnymi opiniami na temat zachowań charakterystycznych.