Dzieci

Jak zorganizować wycieczkę dla dzieci z niepełnosprawnością

Dzieci uwielbiają zwiedzać i podróżować. Dlatego każda wycieczka szkolna jest dla nich niesamowitym przeżyciem, jednak dla organizatora wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dopełnieniem rozmaitych formalności w szczególności, gdy zostaje zaplanowany wyjazd uczniów z niepełnosprawnościami. Na szczęście wiele biur podróży ma bogate doświadczenie w organizacji tego typu wycieczek. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek pomocnych podczas zorganizowania wyjazdu dla dzieci z niepełnosprawnościami.

1. Rodzaj niepełnosprawności

Warunki podczas podróży oraz zwiedzania i korzystania z atrakcji turystycznych muszą być dostosowane do rodzaju niepełnosprawności dzieci. Korzystając z oferty profesjonalnego biura podróży i organizując wycieczki klasowe przed każdym wyjazdem, należy dokładnie zorientować się, jakie ograniczenia zdrowotne mają dzieci. W przypadku uczniów poruszających się na wózkach każdy z nich musi mieć indywidualnego opiekuna, który pomoże mu w przemieszczaniu się i swobodnym korzystaniu z atrakcji. Ważne jest dostosowanie programu wycieczki do ograniczeń wszystkich uczniów.

Jeżeli w grupie są dzieci poruszające się na wózkach lub za pomocą kul, wówczas należy zrezygnować ze zwiedzania miejsc wymagających pokonania stopni na schodach, wzniesień, kamienistych dróg, wąskich ścieżek. Dlatego należy wybierać obiekty przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ważne, aby w takich miejscach były podjazdy z poręczami, windy i nie było przeszkód na podłogach, takich jak progi.

W przypadku dzieci ze schorzeniami narządu wzroku podobnie, jak u uczniów z ograniczeniami w poruszaniu się, trzeba zadbać o to, aby nie było przeszkód na pokonywanych trasach oraz w odwiedzanych obiektach. Należy również pamiętać o tym, aby każde dziecko miało swoją białą laskę, a program wycieczki i atrakcje pozwalały na komfortowe korzystanie z nich. W przypadku dzieci ze schorzeniami słuchu należy zadbać o opiekę tłumacza migowego podczas zwiedzania obiektów turystycznych z przewodnikiem.

2. Ilość i uprawniania opiekunów podczas wycieczki klasowej

Podczas wycieczki klasowej konieczne jest nie tylko dostosowanie ilości opiekunów do liczby dzieci uczestniczących w podróży, lecz także do rodzaju i stopnia schorzeń, jakie posiadają. Ponadto opiekunowie muszą mieć odpowiednie uprawnienia do opieki nad dziećmi z danym rodzajem niepełnosprawności. Z dziećmi z niedosłuchem lub innymi schorzeniami słuchu na wycieczkę klasową powinni pojechać opiekunowie znający język migowy.

3. Transport podczas wycieczki klasowej dzieci z niepełnosprawnościami

Podczas wycieczki uczniów z niepełnosprawnościami należy wybrać środek transportu dostosowany do ich przewozu. Pojazd powinien nie tylko umożliwić swobodne wejście uczniów niewidomych i słabowidzących, lecz także wjazd dzieci na wózkach oraz ich swobodne zajęcie miejsc. Ponadto pojazd musi być właściwe oznakowany, a kierowca posiadać odpowiednie uprawnienia.

4. Potrzebne dokumenty, informacje o zażywanych lekach na stałe przez dzieci

Niektórzy uczniowie z niepełnosprawnościami zażywają w ciągu dnia leki na stałe. Należy nie tylko posiadać zaświadczenie o rodzaju spożywanych przez nich leków, ale także ilości dawek i porach ich podawania. Ponadto trzeba pamiętać o tym, aby każdy uczeń miał swoją legitymację, zarówno szkolną, jak i dokument stwierdzający stopień i rodzaj jego niepełnosprawności. Do wielu obiektów dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym mają wstęp za darmo lub z bardzo dużą zniżką.