Praca Zdrowie Życie codzienne

Co możemy powiedzieć na temat pamięci?

Stosunkowo często jest tak, że człowiek o czymś zapomina. Kiedy sprawa jest istotna, nietrudno się zdenerwować. Można też mówić o wystąpieniu niezbyt przyjemnych konsekwencji. Krótko mówiąc, zapominanie może nieść za sobą sporo problemów.

Jak funkcjonujemy?

Zapominanie to skutek, ale czego? Na pewno warto zatrzymać się przy działaniu mózgu. Najprawdopodobniej nie jest to zbyt popularny temat, ale zostawmy to – spróbujmy zrozumieć, z czym się mierzymy.

Przede wszystkim należy podkreślić, że przekazywanie informacji odbywa się pod postacią impulsu nerwowego. Można również powiedzieć, że dzieje się to obok neuronów. Jako że jesteśmy przy neuronach – miejsce ich styku to synapsy, a dzięki synapsom możemy mówić o komunikacji. Do tego musimy mieć na uwadze, że impuls wpływa na środowisko biochemiczne synaps, co skutkuje powstaniem engramu (engram to po prostu ślad pamięciowy). Jeżeli trwa krótko, to i człowiek zapamiętuje na krótko.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że informacja jest powtarzana. W takim przypadku do synaps docierają kolejne impulsy, a to skutkuje wzmacnianiem śladu. Nie można też zapomnieć o śnie czy niezobowiązującym odpoczynku – mowa o sytuacjach, podczas których mamy do czynienia z konsolidacją pamięci. Taka konsolidacja jest utrwaleniem śladów pamięciowych za sprawą zmian strukturalnych, jakie są w synapsach. To właśnie sprawia, że niektóre informacje zapamiętujemy na długo. Ważne jest także to, że są to wiadomości, które możemy określić ukrytymi.

Niektórzy mogą też dodać, że zawsze wszystko sprowadza się do zapamiętania tego, co istotne. Jest to zrozumiałe, ale zdarza się, że i kluczowe sprawy są zapominane.