Życie codzienne

Rodzaje zdrowia

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, czym jest zdrowie? Na pewno można przypuszczać, że wiele osób twierdzi, iż wie, kiedy mowa o zdrowiu. Niemniej jednak jest to teoria, a czy teoria zawsze ma przełożenie na praktykę?

Jak dzieli się zdrowie?

Zdrowie możemy określić stanem pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Ponadto można wspomnieć o wymiarze duchowym czy sprawności do produktywnego życia społecznego i ekonomicznego. Mając to na uwadze, zdrowie możemy podzielić na fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe. Dobrze też wyróżnić emocje i umysł – zdrowie emocjonalne i umysłowe zawiera się w psychice.

Podział sytuacji

Zdrowie fizyczne nie powinno wzbudzać wątpliwości – chodzi o prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Warto również pamiętać o tym, że zdrowie fizyczne nie ma związku z byciem osobą wysportowaną. Jak już wszyscy wiedzą, zdrowie psychiczne dzieli się na emocjonalne i umysłowe. Człowiek zdrowy pod kątem emocjonalnym to osoba, która rozpoznaje emocje i potrafi je nazwać. Z kolei zdrowie umysłowe odnosi się do poprawnego przebiegu procesów myślowych. Zdrowie społeczne ma związek z adaptacją w grupie. Możemy też mówić o zdolności do budowania prawidłowych relacji – dotyczy to ludzi i zwierząt. Zdrowie duchowe pokazuje wyrażanie wierzeń i praktyk religijnych – wiara człowieka nie ma znaczenia.

Dbałość o zdrowie

Być może czasami pojawia się pytanie, dlaczego niektórzy nie dbają o zdrowie? Jeżeli pojawia się tego typu pytanie, warto wiedzieć, że jest to złe przedstawienie sprawy. Owszem, ludzie mają wpływ na swoje zdrowie, ale nie całkowity – wystarczy powiedzieć, że pewne znaczenie mają uwarunkowania biologiczne. Uwarunkowania biologiczne to podstawowy czynnik wpływający na zdrowie – to samo można też powiedzieć o warunkach środowiskowych, stylu życia i opiece zdrowotnej.