Aktualności

Co wiadomo na temat stresu?

Można przypuszczać, że o stresie powiedziano już naprawdę dużo. Niemniej zdaje się, że często jest to temat, który w jakimś stopniu można określić tajemnicą. Najkrócej mówiąc, właśnie o tym będzie ten tekst.

Czy da się uniknąć stresu?

Być może dane było ci kiedyś usłyszeć, że ktoś się nie stresuje. Warto zadać sobie pytanie, czy takie stawianie sprawy na pewno jest zgodne z prawdą? Niektórzy mogą się zdziwić – mówienie o całkowitym unikaniu stresu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z drugiej strony dobrze wiedzieć, że do stresu można się przygotować (czy też złagodzić ewentualne skutki).

Co może powodować stres?

Zastanawiasz się nad tym, z czego może wynikać stres? Od razu odpowiadając, musisz wiedzieć, że jest to pytanie, w przypadku którego nie ma jednej odpowiedzi. Za przykład może posłużyć choćby nadmiar obowiązków, zła organizacja pracy czy trudności w kontaktach międzyludzkich. Istotne jest też źródło stresu – czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wpływ na stres mogą mieć spożywane produkty żywnościowe?

Po czym poznać długotrwały stres?

Dobrze jeszcze zastanowić się nad tym, jak rozpoznać długotrwały stres. Przechodząc od razu do tematu, do objawów fizycznych możemy zaliczyć m.in. zanikanie apetytu, problemy z trawieniem czy bóle głowy. Nie można też zapomnieć o objawach emocjonalnych – lęk i niepokój.

Załóżmy, że długotrwały stres został rozpoznany. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jak zapobiegać stresowi? Na pewno można mówić o dobrej wiadomości, gdyż nie ma jednej drogi. Krótko mówiąc – zaleca się różne działania, przez co należy rozumieć choćby uprawianie sportów czy rozluźniające kąpiele i masaże. Pamiętajmy też o tym, że często jest tak, iż na wymienione czynności brakuje czasu. Fakt ten to niewątpliwy problem – w pewnych okolicznościach dobrze byłoby znaleźć czas. Zresztą wystarczy zadać sobie pytanie, jak ludzie postępują, kiedy zmagają się z długotrwałym stresem?